سوال هایی که یک طراح داخلی از شما خواهد پرسید ( قسمت دوم- کاربرد)

چیدوپلاس ۱۶ تیر ۱۳۹۶

طراحی داخلی خوب به همان اندازه که به سبک طراحی و حال و هوا اهمیت می دهد، به کارایی، راحتی و جزئیات بها می دهد. هر چه قدر هم که طراحی باشکوه، مدرن و زیبا باشد، هیچ کدام جایگزین راحتی اتاق برای زندگی و یا کارایی مناسب آن نخواهند بود.

سوالات زیر سوالاتی هستند که یک طراح داخلی خبره باید از شما بپرسد، این سوالات چهار جنبه مختلف را پوشش می دهند: سلیقه، کاربرد، قابلیت عملی و بودجه.

 سوالات مرتبط با کاربرد

 1. چه مدت زمانی در این خانه خواهید ماند؟
 2. تعداد اعضای خانواده چند نفر است؟ آیا کودکی دارید؟ یا قصد داشتن فرزند دارید؟
 3.  آیا حیوان خانگی دارید؟ اگر پاسخ مثبت است، چه نوع؟ آیا مکان خاصی برایش در نظر گرفته اید؟
 4. آیا بستگان سالخورده با شما زندگی میکنند؟ یا برای مدتی نزد شما اقامت دارند؟
 5. در طول روز چه کسانی در منزل خواهند بود؟
 6. چه کسانی بیشترین استفاده را از اتاق نشیمن خواهند کرد؟
 7. شما و یا سایرین بیش تر در چه بخش هایی از خانه حضور دارند؟
 8. هر چند وقت یکبار مهمانی می دهید و چگونه؟
 9. در هر مهمانی معمولا از چند نفر پذیرایی می کنید؟
 10. آیا حس می کنید فضای خانه ناکافی است؟ اگرجواب مثبت است فکر می کنید به چند اتاق نیاز دارید؟
 11. بیشتر در خانه چه فعالیت هایی انجام می دهید؟ برای هر کدام از این کارها چه فضایی نیاز دارید؟

پاسخ به سوالات بالا طراحی داخلی را با کیفیت تر و نحوه ی زندگی اعضای خانواده را راحت تر می کند.

خانه ی ایده ال خود را بسازید:

سوالاتی که یک طراح داخلی از شما خواهد پرسید (قسمت اول)

سوالاتی که یک طراح داخلی از شما خواهد پرسید (قسمت سوم)

سوالاتی که یک طراح داخلی از شما خواهد پرسید (قسمت چهارم)

 چیدوپلاسی عزیز دیدگاه خود را بنویسید