فرش طلایی رنگ

راهنمای استفاده از فرش طلایی رنگ؛ زیبایی وصف نشدنی رشته های طلایی

طلایی رنگ خورشید است؛ رنگ تلالو تابان و پر شکوه آن. هر روز صبح که خورشید طلوع می کند و هر اشعه نور آن از پنجره به فرش خانه می تابد، انگار رشته هایی طلایی را بر روی زمین ریخته اند. حالا تصور کنید این رشته ها و دانه های طلایی بر روی فرشی کرم […]