محاسبه قیمت تمام شده

برآورد قیمت تمام شده در مرحله اول نیازمند شناسایی دقیق تمامی فعالیت­های پروژه و سپس آنالیز هزینه آنها می­باشد که هر یک از این فعالیت­ها خود دارای مجموعه­ای از عوامل ذیربط جهت به ثمر رسیدن آن فعالیت است، عوامل دخیل در هر فعالیت را به دو دسته­ نیروی انسانی و مصالح تقسیم می شود، به عنوان مثال فعالیت اجرای لمینیت کف شامل لمینیت کار به عنوان نیروی انسانی و لمینیت، فوم جهت زیرسازی ، قرنیز، میانه و اسکوتی و … به عنوان مصالح می­باشد. پس از شناسایی عوامل دخیل در اجرای هر یک از فعالیت­ها نوبت به مقدار دهی به آن­ها و تعیین هزینه آن عامل می­باشد، که به مجموعه این مراحل آنالیز هزینه تمام شده گفته می­شود؛

همکاران ما در چیدوپلاس قبل از شروع اجرای پروژه شما را در جریان تمامی هزینه های لازم جهت اجرا قرار خواهند داد و شما امکان تغییر و کم و زیاد کردن این هزینه ها را در جهت لوکس تر کردن پروژه یا کاهش هزینه ها را خواهید داشت.