مدل جاکفشی مدرن

زیباترین جاکفشی ها در ورودی خانه

جا کفشی را می توان یکی از وسایل پر کاربرد و مورد نیاز در خانه دانست. مکان قرارگیری این وسیله که در ورودی خانه می باشد خود از لحاظ معماری شناختی دارای جایگاه ویژه ای در فرهنگ ایرانی می باشد؛ احترامی که ما ایرانی ها برای هر خانه و سرپناه قا‌‌ئل هستیم با درآوردن کفش […]

طراحی لابی

لابی و ورودی ساختمان های خود را با این راهکارها شبیه لوکس ترین آپارتمان ها کنید

امروزه در اغلب آپارتمان های نوساز مخصوصا آپارتمان هایی که بیشتر از ده واحد مسکونی دارند، فضایی به عنوان لابی در نظر گرفته می شود و از آنجایی که لابی اولین تصور در هنگام ورود به خانه را ایجاد می کند از اهمیت زیادی برخوردار است، اگر شما در آپارتمانی زندگی میکنید که فضایی به […]

ورودی خانه

فضای ورودی خانه را چشمگیر طراحی کنید

  ورودی خانه و آپارتمان، فضای ارتباطی مابین دنیای بیرون و شماست و از طریق این مکان است که انرژی ها و افراد داخل و خارج منزل شما می شوند، بنابراین توجه ویژه به ورودی اصلی هر خانه و مجتمع مسکونی الزامی است. ورودی آپارتمان لابی مجتمع ها اولین تصویر ذهنی از ساختمان را به […]